• Synnalandsvegen 47, 6270 Brattvåg
  • post@longvamaskin.no
  • Mobil: 916 36 650Kontor: 702 16 000

Våre tenester

Graving
Vi god kapasitet for oppdrag innan graving. Vi utfører blant anna planering, drenering og graving av grøfter.

Natursteinsmuring
Vi tilbyr natursteinsmuring. Ein natursteinsmur er fin å sjå på, haldbar og vedlikehaldsfri. I tillegg gir den eit spesielt og naturlig preg på hagen/uteplassen. Kontakt oss for en uforpliktende prat om din nye natursteinmur.

Vi leverer også Redi støttemur frå Aas betong.

Vatn/Kloakk
Vi har ADK for legging av både vassrør og avløpsrør.

Asfaltering
Vi utfører ikkje sjølve asfaltering, men har samarbeidspartnarar som vi leier inn for asfalteringsoppdrag.

Massetransport
Vi utfører transport av fyllmasser som sand, jord, grus, pukk, stein og singel. Vi sel også fyllmasser på forespørsel.

Vegbygging
Vi utfører vegbygging for kommunale byggefelt og kommunale vegar.

Sprenging
Longva Maskin AS har sprengningssertifikat.

Riving
Vi utfører riving av mindre bygningsmasser, som til dømes hytter, einebustadar, tomannsbustadar, løer, uthus, naust og skur.

Moloar
Vi bygger moloar, og utfører utfylling.